You are currently viewing ต้นไม้สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์นั้นขาดไม่ได้

ต้นไม้สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์นั้นขาดไม่ได้

  • Post author:
  • Post category:My Blog

ต้องบอกเลยว่าสาเหตุที่มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะขาดต้นไม้ได้นั่นก็คือต้นไม้นั้น เป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดสิ่งต่างๆต้นไม้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่เป็นตัวช่วยมนุษย์ เพราะว่าต้นไม้นั้นสามารถดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้ตามปกติแล้ว บนโลกของเราก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ปริมาณนึงอยู่แล้ว ดังนั้นต้องบอกเลยว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยซึมซับ และทุกวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นสิ่งที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมายิ่งจำนวนต้นไม้ลดลง สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในหลายๆด้าน และปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรืออะไรก็แล้ว แต่นั่นคือผลกระทบที่ได้รับที่เกิดจากการทำลายต้นไม้ตามธรรมชาติ 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ต้องบอกเลยว่าต้นไม้กับธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกของเรามานานแสนนาน ตั้งแต่สมัยก่อนดังนั้นต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และสร้างเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ประเทศไหนก็ตาม ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มักจะเต็มไปด้วยความร่ำรวย และความมั่งคั่งแต่การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มากเกินไปมันก็มีผลเสียตามมาอย่างแน่นอน

เป็นแหล่งอาหาร

ขอบอกเลยว่ามันคือเรื่องจริงว่าธรรมชาติหรือต้นไม้นั้น มันก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวที่เกื้อหนุนกันดังนั้นมันก็เป็นทั้งแหล่งอาหาร ไม่ว่าจะเป็นของพืชหรือสัตว์หรือมนุษย์ก็ตาม และต้องบอกเลยว่ามนุษย์เราก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติกันเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือแนะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทุกวันนี้ ธรรมชาตินั้นถูกทำลายไปเยอะมากดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกัน เพื่อที่จะได้ช่วยกันทำให้ธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบันเชื่อได้เลยว่าทุกฝ่ายทุกองค์กรน่าจะเริ่มหาทรัพยากรทดแทนกันแล้ว เพราะว่าทรัพยากรทางธรรมชาติถึงแม้ว่าจะมีอยู่เยอะก็ตาม แต่ว่ามันก็มีอยู่จำกัดดังนั้นการใช้ก็ควรที่จะคำนึงถึงทรัพยากรทางธรรมชาติด้วย เพราะว่าถ้าใช้แล้วหมดไปมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้อีก ดังนั้นในปัจจุบันจึงจำเป็นจะต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางในการใช้ในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษามันไว้และใช้ประโยชน์ให้ได้นานที่สุด