You are currently viewing การส่งออกกล้วยไม้ไทยหยุดชะงัก

การส่งออกกล้วยไม้ไทยหยุดชะงัก

ในสมัยก่อนนั้นไทยเคยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้รายใหญ่ของเอเชีย โดยในช่วงที่ขายดีที่สุดนั้นมียอดขายนับหลายพันล้านบาท แต่ก็ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกด้วยทำให้ต่างประเทศที่เจอกับปัญหาพิษเศรษฐกิจลดการสั่งจำนวนของกล้วยไม้ลง แม้ไม่ถึงกับทำให้ การส่งออกกล้วยไม้ไทยหยุดชะงัก ไปเลยซะทีเดียวแต่ก็ย่ำแย่ และเมื่อมาเจอสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อัตราการสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงฮวบ เหล่าเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกกล้วยไม้เพื่อส่งขายออกนอกประเทศต่างประสบปัญหาใหญ่ไปตามๆกัน ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้บางเจ้าถึงกับปิดกิจการเลิกขายกันเลยทีเดียว

การส่งออกกล้วยไม้ไทยหยุดชะงัก สาเหตุมาจากจีน

เมื่อมีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จีนซึ่งเป็นประเทศหลักที่ไทยส่งออกกล้วยไม้ไปขายหยุดสั่งกล้วยไม้แบบ 100% ส่งผลให้เกษตรกรที่ทำธุรกิจส่งออกกล้วยไม้เกิดปัญหาใหญ่ เนื่องจากแต่เดิมยอดส่งออกนั้นมีมากถึง 1,500,000 ช่อต่อวัน ในช่วงที่จีนระงับซื้อใหม่ๆในระยะเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์มีกล้วยไม้ค้างส่งออกนับหลาย 10,000,000 ช่อ เมื่อส่งออกไปไม่ได้จึงจำเป็นต้องนำมาขายภายในประเทศแทนแต่ก็มากเกินความต้องการใช้ต่อวัน ทำให้เกิดภาวะกล้วยไม้ล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำลงอย่างมากราคาขายต่ำกว่าราคาทุน

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามมา

ในการเพาะปลูกกล้วยไม้เพื่อทำการขายนั้นเราเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายมากมายไม่ว่าจะเป็น ค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าจ้างพนักงาน และบางกิจการมีการกู้จากธนาคารเพื่อมาทำธุรกิจและยังต้องผ่อนชำระทุกเดือน เมื่อการขายยอดกลายเป็นติดลบต่ำกว่าทุนแบบนี้ทำให้เหล่าเกษตรกรไม่สามารถหาเงินมาผ่อนชำระกับธนาคารได้ ในช่วงที่ขายดีที่สุดกล้วยไม้เคยราคาทุนอยู่ที่ 5 บาท/ช่อ แต่ค่อยๆดิ่งราคาลงมาจนในปัจจุบันราคาเหลือแค่ 25-30 สตางค์/ช่อ เท่านั้น

ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกกล้วยไม้หลักในแถบเอเชียเนื่องจากประเทศอื่นไม่สามารถปลูกกล้วยไม้ได้ ถ้าหากเกิดภาวะเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้จะตายไปจากประเทศไทย ดังนั้นกลุ่มเกษตรกร จึงขอให้ภาครัฐช่วยเยียวยาในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้หรือการช่วยส่งเสริมการขายช่องทางต่างๆ โดยมีการร้องขอให้บริษัทซีพีช่วยระบายสินค้าโดยการนำไปขายในเซเว่นด้วย ที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้นยังส่งผลไปยังธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นธุรกิจปุ๋ย ยา และอื่นๆ และหากต้องล้มเลิกกิจการก็จะเกิดปัญหาคนว่างานเพิ่มขึ้นตามมาอีก ดังนั้นปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้โดยเร็วที่สุด

คาสิโนออนไลน์ w88 ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร